Har AutoPASS-avtale med Hålogalandsbrua AS,
men ønsker brukernavn og passord for bruk på internett
Har ikke AutoPASS-avtale
Har brikke fra et annet bompengeselskap

NorskEnglish